Afscheid & corona

De maatregelen die wij als samenleving moeten nemen, hebben gevolgen voor de manier waarop wij afscheid kunnen nemen van de onzen. Zo zijn er duidelijke richtlijnen: het aantal bezoekers is gekoppeld aan de ruimte/locatie waar de uitvaart plaatsvindt, de anderhalve meter afstand tot elkaar moet gewaarborgd zijn. Rouwbezoeken zullen voornamelijk in kleine, intieme kring plaatsvinden en – misschien wel het meest moeilijke van al – we moeten proberen die anderhalve meter afstand onderling te behouden.

Wij bespreken graag met u hoe een afscheid – de uitvaart zelf, maar ook de dagen tussen overlijden en de uitvaart – waardig en liefdevol invulling kan krijgen, in alle rust en gebruik makend van alle middelen die wij kunnen inzetten.

En mocht u vragen hebben of willen overleggen? Bel gerust 030 231 61 31 of mail info@striktuitvaart.nl.