Afscheid & corona

De maatregelen die wij als samenleving moeten nemen, hebben gevolgen voor de manier waarop wij afscheid kunnen nemen van de onzen. Zo zijn er duidelijke richtlijnen om samenkomsten te beperken: er kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn, rouwbezoeken zullen enkel in kleine, intieme kring plaatsvinden, bepaalde externe locaties zijn gesloten.

Wij bespreken graag met u hoe een afscheid – de uitvaart zelf, maar ook de dagen tussen overlijden en de uitvaart – waardig en liefdevol invulling kan krijgen, in alle rust en gebruik makend van alle middelen die wij kunnen inzetten.

En mocht u vragen hebben of willen overleggen? Bel gerust 030 231 61 31 of mail info@striktuitvaart.nl.