Afscheid van Diedexique Heuff – van Aalst in De Perserij van De Fabrique te Utrecht.

Utrecht, 07-05-15; Gemaakt voor familie Heuff. Afscheid van Diedexique Heuff - van Aalst in De Perserij van De Fabrique te Utrecht.